م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار

عنوان پايان‌نامه: 

م‍طال‍ع‍ه‌ پ‍ت‍روگ‍راف‍ی‌ و پ‍ت‍رول‍وژی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ س‍ل‍طان‌ آب‍اد در ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اف‍ی‍ول‍ی‍ت‌ م‍لان‍ژ س‍ب‍زوار

نويسنده: 
ب‍ازوب‍ن‍دی‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1379

محل دفاع: 
دانشكده علوم-تهران
استاد راهنما: 
علی درویش زاده
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد مطالعه اين رساله مجموعه دگرگوني سلطان آباد مي باشد كه در حد فاصل شهرستانهاي سبزوار و نيشابور ، از قلمرو استان خراسان واقع شده است. مجموعه دگرگوني مذكور در واقع دگرگوني قاعده افيوليت ملانژ سبزوار مي باشد كه به صورت نواري بطول تقريبي 20 كيلومتر و عرض تقريبي 3 كيلومتر در حد شمالشرق مجموعه افيوليت ملانژ سبزوار رخنمون دارد و قسمت عمده پروتوليت مجموعه دگرگوني را سنگهاي بازيك و فوق بازيك تشكيل داده اند.
مجموعه مورد پژوهش چند فاز دگرگوني را پشت سر گذاشته است كه بترتيب از قديم به جدي عبارتند از:
1)دگرساني: اين فرآيند در مجموعه هاي افيوليت ملانژ پديده اي رايج و معمول مي باشد و قبل از دگرگوني ناحيه اي بر منطقه اعمال گرديده است.
2)فازM1 : اين فاز كه اولين مرحله از دگرگوني ناحيه اي مي باشد. با شيستوزيته و جهت يابي كانيهاي: مسكويت ، فنژيت، كلريت، گلوكوفان، تره موليت، اكتينوليت، همراه مي باشد . اين دگرگوني از نوع ديناميك مي باشد.
3)فازM2 : اين فاز كه با اپيدوت زائي و زوئيزيت زايي شناخته مي شود فاقد شيستوزيته مي باشد .و كانيهاي اپيدوت و زوئزيت شيستوزيته كانيهاي فاز M1 را قطع ميكنند.
4)فاز M3 : اين فاز پروفبروبلاستهاي آلبيت مشخص ميگردد. بطوريكه پورفیروبلاستهاي آلبيت، كانيهاي ازقبل موجود را به صورت بافت پوئي كيلوبلاستيك در برگرفته است.
5)فازM4 : اين فاز كه از نوع حرارتي است منحصر به اطراف توده هاي نفوذي مي باشد و كانيهاي : گارنت آلكالي فلدسپار ، هورنبلند و كرديريت در ايندگرگوني بوجود آمده اند.
6)فاز M5 : اين فاز پس از نفوذ توده ها و فاز M4 بر منطقه اعمال شده است باعث دگرگوني رگه هاي بازيك واقع در بين گرانيتها و همچنين خود گرانيتهاي ميزبان شده است.
با توجه به شواهد صحرايي و ميكروسكوپي، جايگاه تكتونيكي منطقه دريك زون فرورانش واقع شده است و جهت فرورانش ، از جنوب غرب به سمت شمال شرق مي باشد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir