هادي ولکانيک منطقه غرب عروسان کبودان ژئوشيمي سنگ پترولوژي و (جنوب چوپانان- شمال شرق اصفهان)

عنوان پايان‌نامه: 

هادي ولکانيک منطقه غرب عروسان کبودان ژئوشيمي سنگ پترولوژي و (جنوب چوپانان- شمال شرق اصفهان)

نويسنده: 
نوشين بهادران
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

25/4/1386

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر قدرت ترابي
دکتر ايرج نوربهشت
استاد مشاور: 
مهندس جمشيد احمديان
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه عروسان کبودان در 75 کيلومتري شمال شرق انارک (جنوب چوپانان) واقع شده است و بخشي از زون ايران مرکزي (بلوک يزد) مي باشد. سنگ هاي آتشفشاني اين منطقه مربوط به زمان ائوسن بوده و شامل گدازه ها و سنگ هاي آذرآواري مي باشد. گدازه ها به دو گروه اسيدي (داسيت) و نسبتا بازيک تا بازيک (تراکي آندزيت، موژه آريت و هاوائي ايت) تقسيم مي شوند. بافت بيشتر اين سنگ ها ميکروليتي پورفيري، هيالوپورفيري، گلومروپورفيري و پوئي كيليتيك است. کاني هاي پلاژيوکلاز (آلبيت تا آندزين)، فلدسپار پتاسيم (سانيدين 86 %- 65% :Or)، کلينوپيروکسن (ديوپسيد تا اوژيت)، ميکا (بيوتيت - فلوگوپيت)، آمفيبول (هورنبلند هاستينگزيتي منيزيم دار- هاستينگزيت منيزيم دار) و کلريت (برونسويگيت) کاني هاي اصلي سازنده اين سنگ ها هستند. ويژگي هاي کاني شناسي نظير ترکيب کلينوپيروکسن ها (ساليت - اوژيت) و بيوتيت هاي با عدد منيزيم بالا از يکسو و محتواي بالاي K2O و نسبت هاي ژئوشيميايي نظير Ce/Yb, Th/Yb و Ta/Yb مبين سرشت شوشونيتي گدازه هاي ناحيه مورد مطالعه است. فقدان آنومالي Eu نشان از بالا بودن فوگاسيته اکسيژن ماگماي سازنده است که خود از شاخص هاي ماگماهاي شوشونيتي مي باشد. الگوي عناصر نادر خاکي و نمودارهاي عنکبوتي حاکي از غني بودن از نظر LREE و LILE و فقير بودن از نظر عناصر گروه HFS (نظير Nb, Ta,Ti) مي باشد که از مشخصه هاي ماگماتيسم زون فرورانش است. جايگاه تکتونيکي مجموعه آتشفشاني عروسان، با توجه به ويژگي هاي ژئوشيميايي و موقعيت زمين شناسي ناحيه نسبت به کمان ماگمايي اروميه-دختر، در يک محيط پشت قوس و در مجاورت با کمان ماگمايي اروميه-دختر مي تواند در نظر گرفته شود. بر اساس مدل سازي انجام شده، سنگ منشا سنگ هاي ولکانيک مورد بررسي احتمالا يک آمفيبوليت گارنت دار (صفر تا ده درصد گارنت) بوده است

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir