بنیاد ایران‌شناسی (بهار ۱۳۹۶) ديدار اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

تصویر: