روش محاسبه آهن فرو (FeII) و فريک (FeIII)‌ براي سنگ‌هاي آذرين دروني و بيروني

برای سنگ‌هاي پلوتونیک و سنگ‌هاي متعلق به مجموعه هاي افيوليتي از روش لومتر (1976) به‌منظور تفكيك اکسيد آهن فرو (FeO) و فریک (Fe2O3) استفاده می‌شود. در سنگ‌های ولکانیک ماگما در حين فوران و ولكانيسم ممکن است اكسيد شده و ميزان Fe2O3 آن بيشتر از مقدار واقعي شود. اما از آنجایي‌كه سنگ‌هاي ولكانيك مجموعه‌هاي افيوليتي در كف اقيانوس و درياها فوران نموده‌اند، بنابراین مسأله اكسيد شدن گدازه سازنده آن‌ها منتفي می‌شود و از این رو، تفکیک مقدار آهن فرو و فریک آن‌ها با استفاده از این روش و همانند سنگ‌هاي پلوتونيك انجام می‌پذیرد. بر اساس این روش هنگامي كه در روش آنالیز آهن به صورت FeO* ارائه شود از فرمول FeO=(K.FeO)*/(0.1K+0.9) و Fe2O3=(FeO*-FeO)/0.9 استفاده می‌شود. اما اگر آهن به‌صورت Fe2O3* ارائه شده باشد، از فرمول‌های FeO=(K.Fe2O3*)/(0.1K+1) و Fe2O3=Fe2O3*-1.1FeO استفاده می‌شود. محاسبه مقدار K=FeO/(FeO+Fe2O3) که با استفاده از میزان SiO2 در برابر Na2O+K2O (نمودار زیر) صورت می‌پذیرد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir