مطالعه آلتراسيون هيدرو ترمال در سرخ شاد، شمال غرب عشين، ايران مرکزي

عنوان پايان‌نامه: 

مطالعه آلتراسيون هيدرو ترمال در سرخ شاد، شمال غرب عشين، ايران مرکزي

نويسنده: 
زينب مطهري
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

4/11/1384

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر ايرج نوربهشت
دکتر موسي نقره ئيان
چكيده پايان‌نامه: 

سرخ شاد بخشي از زون ايران مركزي، در ناحيه انارک ودر شمال غرب عشين واقع است. اين ناحيه بين مختصات جغرافيايي ﹶ30 °53 -´25 °53 شرقي و´43°33 - ´39°33 شمالي دشت كوير قرار دارد. سنگ هاي آتشفشاني سنوزوئيک در اين ناحيه رخنمون دارند. مجموعه سنگ هاي محيط شامل تناوبي از آندزيت، ديوريت و گابرو است. آندزيت ها در اثر هجوم محلول هاي هيدرو ترمال و آب هاي متئوريکي به شدت آلتره شده، وزون هاي دگرسان شده متفاوتي در محل بوجود آورده اند. به همين دليل مطالعه بيشتر بر روي اين سنگ ها(آندزيت ها) متمرکز شده است. دگرساني در سرخ شاد از نوع پيشرفته بوده وهمه زونهاي آلتراسيون در آن وجود دارد. بررسي هاي صحرايي و بررسي نتايج آناليزهاي XRF, NAA, AAS و ميکروپروب مدل احتمالي اين دگرساني را در اختيار ما قرار مي دهد. بر طبق اين نتايج انواع آلتراسيون در اين محل عبارت است از: پروپليتيك، سريسيتيك، سيليسي، آرژيليك، آلونيتييك وآلتراسيون اسيد سولفات. کاني هاي شاخص زون پروپليتيک عبارتند از کلريت، اپيدوت، زئوليت، کلسيت، اکسيد هاي آهن وفلدسپات پتاسيم. کلريتي شدن، زئوليتي شدن واپيدوتي شدن از زير گروه هاي دگرساني پروپليتيک است که در ناحيه قابل مشاهده اند. آرژيليک حد واسط در اثرجايگيري يا دگر ساني فلدسپاتها بوجود مي آيد وكانيهاي رسي( گروه كائولن) را شامل مي شود.درآرژيليك پيشرفته مجموعه كانيهاي موجود توسط دگرساني محلول هيدرو ترمال در دماي پائين و متغيرو شرايط شديد اسيدي بوجود مي آيند. کاني هاي گروه كائولن شاخص اين زون است. از کاني هاي عمده اين آلتراسيون ها، ناتروژاروسيت، ناتروآلونيت، هماتيت، هاليت، کائولينيت، ژيپس وکوارتز مي باشد. هميافتي ناترو آلونيت- ناترو ژاروسيت، کائولينيت، کوارتز وژيپس، بيانگر اين است که سنگ هاي آتشفشاني اسيدي در يک محيط با فعاليت بالا ي يونهاي هيدروژن وسولفات دگرسان شده اند. علت فقدان پيريت در چنين محيطي اين است که پيريت تحت تاثير آبهاي اسيدي pH<3.5 تجزيه مي گردد. دگرساني آلونيتي و آرژيليکي در منطقه اکثرا تحت کنترل ساختاري مي باشد. فرمول عمومي کاني هاي گروه آلونيت عبارت است از: AB3(XO4)2(OH)6. كه A شامل كاتيونهاي بزرگ Na, K, U, Ag, NH4,Pb, Ca, Ba, Sr, REE)")و B شامل كاتيونهاي(Al, FeCu, Zn)ودر طبيعت آنيون XO4)) توسط PO4 ,SO4, AsO4-* جايگزين مي گردد. ژاروسيت که از کاني هاي خانواده آلونيت هاست، در محل بوفور يافت مي شود. سيالات هيدروترمال در محل بيشتر منشاء سطحي وبه ميزان کمتري منشاء ماگمايي دارند. وجود ناترو ژاروسيت شاهد اين مدعاست که آلتراسيون در ناحيه ثانويه ومنشاء سوپرژن دارد. عناصر کمياب ونادر خاکي بدليل آلتراسيون اسيد سولفات شديدا شسته شده اند وتهي شدگي نشان مي دهند.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir