مطالعات پترولوژي و ژئوشيميايي سنگهاي ولكانيكي و پرليتي منطقه فران

عنوان پايان‌نامه: 

مطالعات پترولوژي و ژئوشيميايي سنگهاي ولكانيكي و پرليتي منطقه فران

نويسنده: 
مهران فرهمنديان
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

10/11/1384

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
دکتر محمود خليلي
چكيده پايان‌نامه: 

انجام مطالعات پترولوژي و شناسايي خواص ژئوشيميائي سنگهاي ولكانيكي و پرليتي منطقه فران، از اهداف اصلي پژوهش مذكور ميباشد. اين منطقه در110 كيلومتري شمال شرق اصفهان واقع گرديده است. براساس شواهد صحرايي و مطالعات آزمايشگاهي، سنگهاي آتشفشاني ترشيري منطقه غالباً با تركيب آندزيت، داسيت، ريوداسيت و ريوليت گسترش دارند. ساختار سنگهاي مذكور از روند اصلي پهنه اروميه- دختر پيروي ميكند و شكستگيهاي محلي درشكل گيري آنها بگونه اي آشكار دخالت داشته است. در ميان اين سنگها، خاستگاه پرليتها با ولكانيسم ريوليتي و ريوداسيتي اواخر ترشيري مرتبط است. به دنبال حركات فشارشي وكششي در نئوژن، زمينه براي فوران ماگماي اسيد فراهم گرديده است بطوريكه ماگماي مذكور ابتدا به حالت انفجاري، توفها و ايگنمبريت ها را ايجاد نموده و سپس با خروج مواد فراّر،گدازه ها ازخلال شكستگي ها به سطح زمين راه يافته وگنبدهاي ريوليتي را به وجود آورده اند كه در اثر انفجارات بسيار شديد و با بيرون ريختن مواد مذاب، مخزن تخليه گرديده و سقف اتاق ماگمايي به حالت كالدرا ريزش و نهايتاً با آبگيري ثانويه توده هاي ريوليتي، ساخت پرليتي حاصل شده است. درمطالعات ميكروسكوپي، بلورهاي فلدسپات،كوارتز، بيوتيت و... در متن شيشه اي اين سنگها شناسايي گرديد. در پلاژيوكلازها، پديده هاي منطقه بندي، نامرتب بودن حواشي، تجزيه شدگي، تحليل ماكل ها و بافت غربالي قابل رؤيت هستنند. بلورهاي كوارتز داراي خوردگي خليج مانند و بيوتيت ها از نوع آهندار مي باشند. از لحاظ فيزيكي، سنگهاي پرليتي منطقه درمقابل حرارت c ْ900 - c ْ750 ازدياد حجم پيدا مي كند. علاوه بر خصوصيت انبساط پذيري، با استناد به فاكتورهايي چون وجود ذخيره مناسب و راه دسترسي آسان به رخنمونها، مي توان پرليت مورد نظر را از جنبه هاي اقتصادي، صنعتي و معدني با ارزش تلقي نمود. در منطقه مورد مطالعه، توده هاي نفوذي با تركيب سنگ شناسي تقريباً هم ارز با سنگهاي خروجي به داخل واحدهاي ولكانيكي ائوسن(بويژه آندزيتها) تزريق شده اند. برخي از اين سنگها حاوي زنوليت گارنت - كوارتز هستند كه گارنت مزبور به رده آلومينيوم دار(آلماندين، اسپسارتين و پيروپ) تعلق دارد. اين عارضه به همراه شواهد غيرتعادلي ديگر مانند انحلال فنوكريستها، بافت غربالي و زونينگ نوساني درپلاژيوكلازها و نيزتمركز بالاي عناصر LIL و تهي شدگي بعضي از عناصر HFS در سنگهاي منطقه، بيانگرآنست كه ماگماهاي مولد در روند تكاملي خودكم و بيش متحمل آلودگي و اختلاط شده اند. براساس مطالعات ژئوشيميايي، سنگهاي خروجي و نفوذي ماهيت كالكوآلكالن داشته و درمحدوده فرورانش و محيط تكتونيكي قوس آتشفشاني كوهزايي همزمان با تصادم تشكيل شده اند. وجود روند خطي در نمودارهاي تغييرات عناصر، منشأ مشترك و نقش تبلور تفريقي را در تكوين سنگهاي منطقه به اثبات مي رساند

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir