پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي نياسر کاشان

عنوان پايان‌نامه: 

پترولوژي و ژئوشيمي توده نفوذي نياسر کاشان

نويسنده: 
زهرا طهماسبي نمکي
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

11/6/1382

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر محمود خليلي
استاد مشاور: 
دکتر اکبر سينايي
چكيده پايان‌نامه: 

ناحيه نياسر در غرب كاشان ودر كمربند ماگمائي اروميه - دختر قرار گرفته است. بيشترين رخنمون هاي سنگي در اين منطقه متعلق به سنگ هاي آتشفشاني آذرآواري ،گدازه هاي آندزيتي ، ريوداسيتي وسنگ هاي نفوذي گرانيتوئيدي است. فعاليت هاي آتشفشاني به صورت انفجاري شديد در آب وخشكي در طي ائوسن رخ داده است. در طول فاز كوهزائي آستيرين متعلق به ميوسن مياني، توده نفوذي گرانيتوئيدي سنگ هاي پالئوژن ونئوژن را مورد تهاجم قرار داده و موجب دگرگوني مجاورتي گسترده سنگ هاي آذرآواري وآهك هاي دريائي سازند قم شده است. بر اساس آناليز هاي مايکروپروب آمفيبول گرانيتوئيد نياسر کلسيک و از نوع هورنبلند منيزيم دار اما آمفيبول آندزيت از نوع چرماکيت، بيوتيت احتمالا از نوع آنيت، کلريت از نوع پيکنوکلريت مي باشد. با استفاده از مطالعات ژئوترمومتري متوسط دماي تشکيل آمفيبول گرانيتوئيد 780 درجه سانتي گراد و فنوکريست آمفيبول آندزيت 880 درجه سانتي گراد مي باشد. آناليز هاي مايکروپروب بيوتيت ماگماي نياسر را از نوع کالکوآلکالن نشان مي دهد. بر پايه همين مطالعات ماگماي گرانيتي از نوع متاآلومينه واز گروه (I-Type) است كه در اثر تبلور بخشي ماگماي بازالتي كالكوآلكالن ، صعود آن تا نزديكي سطح زمين وانجماد آن بوجود آمده است. ماگماي بازالتي فوق الذكر به احتمال قوي از ذوب بخشي پوسته اقيانوسي فرورانده شده به زير قاره ايران مركزي ويا گوشته بالاي آن ايجاد شده است.نمودار هاي تعيين محيط تكتونيكي نشان مي دهدكه توده گرانيتوئيدي مزبور از نوع كوهزائي ومربوط به كمان قاره اي ( حاشيه فعال قاره ها) است وبا توجه به قرابت هاي ژئوشيميائي گرانيتوئيد هاي مناطق مجاور( نطنز، ابيانه، قمصر- قهرود) در طي فاز كوهزائي آستيرين تزريق شده است

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir