پترولوژي و پتروگرافي توده‌هاي نفوذي قلعه يقميش غرب استان يزد

عنوان پايان‌نامه: 

پترولوژي و پتروگرافي توده‌هاي نفوذي قلعه يقميش غرب استان يزد

نويسنده: 
زهرا لقماني
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

29/11/1380

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر محمود خليلي
دکتر منصور کورنگ
استاد مشاور: 
دکتر موسي نقره ئيان
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه قلعه يقمش در غربي‌ترين بخش استان يزد و در كمربند ماگمايي اروميه دختر واقع شده است. در اين منطقه توده‌هاي پلوتونيك به سن ائوسن ـ اليگوسن هستند. گسل نائين ـ سورك توسط گسل‌هاي فرعي كه در ارتباط با اين گسل بوجود آمده اند عامل اصلي تشكيل ساختار زمين‌شناسي منطقه است كه علاوه ‌برتأثير در جايگيري توده‌هاي نفوذي در ساختار مورفولوژيكي منطقه نقش غالب را ايفا كرده است. مطالعات پتروگرافي نشان مي‌دهد كه تركيب توده‌هاي نفوذي عمدتاً ديوريت ـ ديوريت كوارتزدار ، گرانيت، توناليت وگرانوديوريت مي‌باشد. بررسي‌هاي ژئوشيمي و پترولوژي نشان مي‌دهند كه براي تشكيل اين ماگما 2 مؤلفه پوسته‌اي و گوشته‌اي دخيل هستند و اين گرانيتها را جزء گرانيت‌هاي HCA و Hybrid Continental Arc گرانيتهاي قوس قاره‌اي) به حساب مي‌آوريم كه در طي صعود ماگماي گوشته‌اي دچار آلايش ماگمائي شده‌اند و يا اينكه متحمل بازيافت (ذوب مجدد موادي كه در قسمتهاي تحتاني پوسته جايگيري شده و با پوسته آلايش يافته اند) شده اند. با توجه به دياگرامهاي مختلف سنگهاي نفوذي منطقه مورد مطالعه در محدوده سنگهاي كالكوآلكالن قاره‌اي از نوع گرانيتوئيدهاي كوهزايي و مناطق برخوردي مربوط به قوس آتشفشاني هستند. دماي تشكيل سنگهاي گرانوديوريتي 650-700 درجه سانتي‌گراد و فشار آب در هنگام تشكيل اين توده‌ها يك كيلو بار ـ دو كيلو بار مي‌باشد كه ازويژگيهاي ماگماي كالكوآلكالن مي باشد. بر اساس نتايج مايكروپروب از آمفيبول، اپيدوت، فلدسپات و تورمالين در دانشگاه اكلاهماسيته آمريكا (نورمن) و مطالعات پتروگرافي از اين سنگها نوع آمفيبول هورنبلند و اپيدوت آن ثانويه و ترمومتري با استفاده از فلدسپات ها دماي تودة ‌گرانيتي650 درجه سانتي گراد و تورمالين‌هاي آن از نوع شورليت ـ دراويت و متاسوماتيسم تشخيص داده شده است

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir