مطالعه ولكانيسم پليوكواترنر جنوب و جنوب غرب استان يزد بااستفاده از پردازش ماهواره اي

عنوان پايان‌نامه: 

مطالعه ولكانيسم پليوكواترنر جنوب و جنوب غرب استان يزد بااستفاده از پردازش ماهواره اي

نويسنده: 
ماهيار سلطاني رفيعي
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

-/7/1376

محل دفاع: 
دانشگاه اصفهان
استاد راهنما: 
دکتر موسي نقره ئيان
دکتر اکبر قاضي فرد
دکتر علي صادقي
استاد مشاور: 
مهندس سيمين مهدي زاده تهراني
مهندس محمود خليلي
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد مطالعه در حدود 60 كيلومتري جنوب غرب شهرستان تفت در استان يزد قرار دارد و جزء زون ولكانيكي اروميه- دختر مي باشد. ولكانيسم پليوكواترنر در منطقه بصورت نفوذ گنبدهاي ريوداسيتي، آندزيتي، آندزيت بازالتي، جريان گدازه و تشكيل سنگ هاي توف و ايگنمبريت است كه در نواحي سورك- گويك- بورق- عبداله- ارنان و ... بخوبي قابل مشاهده و مطالعه مي باشند. اين سنگ ها در نواحي سورك بصورت گنبد، در زرو بصورت توف وايگنمبريت/ن در گلويك بصورت گنبد و در توران پشت و ارنان بصورت گنبد با حاشيه برشي ديده ميشود. رخساره ايگنمبريت تنها در شمال عبداله و جريان گدازه نيز در منطقه ارنان ديده مي شود. سنگ ها بيشتر از نوع داسيت- ريوداسيت- آندزيت بوده كه اكثرآ متحمل آلتراسيون هيدروترمال شده اند. آلتراسيون ها بيشتر از نوع پروپليتيك و آرژيليك بوده ولي آلتراسيون سيليسي نيز بطور محدود در برخي مناطق بچشم مي خورد. مطالعات ژئوشيميايي و پترولوژيكي حاكي از آن است كه اين سنگ ها متعلق به سري كالك آلكالن بوده و در حواشي مخرب ايجاد شده اند. در اين تحقيق همچنين براي اولين بار با استفاده از پردارش اطلاعات رقومي ماهواره اي و اعمال تكنيك هاي متفاوت، به جدايش واحد هاي سنگي، جدا كردن آلتراسيون هاي مختلف، جدايش خط واره ها و تفكيك ولكانيسم پليوكواترنر و ...اقدام شد. لازم به ذكر است كه مطالعات انجام شده توسط پردازش اطلاعات رقومي ماهواره اي توسط عمليات زميني و آناليزهاي مختلف آزمايش شده و صحت و دقت فوق العاده آن مورد تأئيد قرار گرفت.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir