مطالعات اکتشافی و بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمیایی، پترولوژیکی اندیس های کرومیت واقع در منطقه غرب چشمه سیر

عنوان پايان‌نامه: 

مطالعات اکتشافی و بررسی های کانی شناسی، ژئوشیمیایی، پترولوژیکی اندیس های کرومیت واقع در منطقه غرب چشمه سیر

نويسنده: 
وحید ابراهیمی
مقطع تحصيلي: 
كارشناسي ارشد
تاريخ دفاع: 

1390-3-5

محل دفاع: 
دانشگاه فردوسي مشهد
چكيده پايان‌نامه: 

محدوده مورد مطالعه در 35 کیلومتری شمال شرقی سبزوار در شرق مجموعه افیولیتی شمال سبزوار واقع شده است. نزدیکترین روستا به محدوده اکتشافی چشمهسیر میباشد که منطقه مورد مطالعه در قسمت غربی و شمالی این روستا قرار دارد. عمده واحدهای سنگی موجود در منطقه شامل دونیت و هارزبورگیت سرپانتینیزه، سرپانتینیت، گابرو و بازالت و عدسیهای کرومیت که در واحد هارزبورگیت و دونیت به شدت سرپانتینی قرار گرفتهاند. منطقه غرب چشمهسیر دارای 2 معدن چاهسوخته با میزان Cr2O3 بین 30 تا 37 درصد و نورآباد با میزان Cr2O3 48 تا 55 درصد میباشد. سنگ میزبان اصلی کرومیتها در این محدوده هارزبورگیتها میباشد. بافتهای اولیه شامل بافت مشبک، افشان و نودولار و بافتهای ثانویه از قبیل بافت برشی، کششی و کاتاکلاستیک در کرومیتهای منطقه نمود دارند. عیار میانگینCr2O3 ، در کل محدوده اکتشافی غرب چشمهسیر 45درصد و عیار میانگین Al2O3 9درصد میباشد که در مصارف متالورژیکی و با افزودن مقادیری آلومینیوم میتواند در صنایع دیرگداز مورد استفاده قرار گیرد. کانسارهای کرومیت غرب چشمهسیر با توجه به نسبتهای کاتیونهای دو و سه ظرفیتی و اکسیدهای عناصر اصلی منیزیم، آهن، آلومینیوم، تیتانیوم و کروم از نوع انبانهای و محیط تشکیل آن بر اساس دیاگرامAl2O3 در مقابل TiO2 و دیاگرامAl2O3 در مقابل ,Fe2+/Fe3+ Supra-subduction (SSZ) میباشد. همچنین این کانسار با مقادیر نسبت Cr/Cr+Al از 76/0 تا 87/0 (میانگین 81/0) و مقادیر Al2O3 16/3 تا 6/18 درصد وزنی و همچنین تیتان پایین منطبق بر کانسارهای کرومیت نوع کرم بالا میباشد و بالا بودن مقدار Cr2O3 (میانگین 45/41درصد) و MgO (میانگین 8/16درصد) در این کانسار حاکی از تبلور کرومیتها از ماگمایی با درجه ذوب بخشی بالا میباشد. در مورد اکتشافات ژئوشیمیایی منطقه، براساس نتایج حاصل از تجزیههای ژئوشیمیایی رسوبات آبراههای که برای 5 عنصر Cr، Co، Ni، Mn و Cu انجام گرفت هیچ کدام از این عناصر آنومالی از خود نشان ندادند و با توجه به آنالیزهای انجام شده از نمونههای سنگ میزبان کانسار مورد مطالعه عناصر کروم، منگنز، تیتانیوم، وانادیوم و روی آنومالی بالایی را نشان میدهند، که اغلب آنومالی بالای این عناصر در سنگ میزبان هارزبورگیتی و دونیت و هارزبورگیت سرپانتینیزه مشاهده میشود.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir