مطالعه سنگ شناختی و ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی کوه‌میش (جنوب سبزوار)

عنوان پايان‌نامه: 

مطالعه سنگ شناختی و ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی کوه‌میش (جنوب سبزوار)

نويسنده: 
مجتبی لشکری پور
تاريخ دفاع: 

1391/12/15

محل دفاع: 
دانشگاه فردوسي مشهد
چكيده پايان‌نامه: 

چکیده: توده گرانیتوئیدی کوهمیش در30کیلومتری جنوب شهرستان سبزوار واقع شده و از لحاظ تقسیمبندی تکتونیکی، بخشی از زون سبزوار میباشد. ترکیب توده کوهمیش متشکل از سینوگرانیت، مونزوگرانیت وگرانودیوریت با سن بعد ازپالئوسن است. آنکلاوهایی در ابعاد چند سانتی‌متر تا چند مترمربع با ترکیب دیوریتی و با سن کرتاسه فوقانی در گرانیتوئیدها دبده می شوند. بر اساس نمودارهای ژئوشیمیایی گرانیت‌ها دارای ماهیت کالک‌آلکالن و پرآلومین بوده و دیوریت‌ها و گرانودیوریت‌ها دارای ماهیت تولئیتی و متاآلومین می‌باشند. توده کوهمیش در زمره گرانیتوئیدهای نوع I قرار می‌گیرند. الگوی مسطح عناطر نادر خاکی نشان می‌دهد که منشأ ماگمای اولیه این توده در خارج از محدوده پایداری گارنت است. در نمودارهای عنکبوتی عناصر کمیاب همه فازهای توده گرانیتوئیدی مورد مطالعه بی‌هنجاری منفی Nb و Ti و همچنین بیهنجاری مثبت Rb و K مشاهده می‌شود که نشانگر محیط های فرورانشی است. مقایسه فراوانی عناصر ناسازگار سنگ‌های منطقه مورد مطالعه با تغییرات این عناصر در گرانیتوئیدهای محیط‌های مختلف زمین‌ساختی، بیانگر تشابه آنها با گرانیتوئیدهای کمان آتشفشانی آند است. همچنین نمودارهای تفکیک محیط های زمین‌ساختی، بیانگر ارتباط توده‌های ساب ولکانیک کوه‌میش با کمان آتشفشانی(VAG) بوده که در نتیجه فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر ایران مرکزی تشکیل شده است.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir