مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه های آتشفشانی منطقه ذوالفرخ(جنوب غرب سبزوار) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی پرلیت منطقه

عنوان پايان‌نامه: 

مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه های آتشفشانی منطقه ذوالفرخ(جنوب غرب سبزوار) با نگرشی بر پتانسیل اقتصادی پرلیت منطقه

نويسنده: 
مریم کل میشی
تاريخ دفاع: 

1391/6/30

محل دفاع: 
دانشگاه فردوسي مشهد
چكيده پايان‌نامه: 

منطقه مورد مطالعه در 110 کیلومتری جنوب غرب سبزوار و حدود 6 کیلومتری غرب روستای ذوالفرخ قرار گرفته است. بر اساس بررسی های سنگ شناختی، واحد های سنگی منطقه مورد مطالعه از ریولیت، داسیت، ریوداسیت و پرلیت تشکیل شده اند. مهم ترین کانیهای تشکیل دهنده سنگ های یاد شده شامل کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپات های آلکالن و آمفیبول اند و نیز کلریت، کلسیت و سریسیت کانی های ثانویه را شامل می شوند. بافت عمده در این سنگ ها پورفیری است. از دیدگاه ژئوشیمیایی، سنگ های منطقه جز سری کالکوآلکالن هستند. الگوی بهنجار شده نمونه های پرلیتی به موازات الگو های دیگر نمونه های اسیدی (با بافت پورفیری) است. بی هنجاری منفیTi, Nbو مثبت عناصر K و Pb در نمودار های عنکبوتی نشان می دهد که سنگ های آتشفشانی منطقه با سنگ های آتشفشانی تشکیل شده در مناطق فرورانش و نیز تاثیر فرآیند آلایش ماگمایی روی این سنگ ها همخوانی دارند. این سنگ ها از عناصر LILE غنی شدگی و از عناصر HFSE تهی شدگی نشان می دهند، که از ویژگی های شاخص سنگ های تشکیل شده در کمان های آتشفشانی مناطق فرورانش و حواشی قاره ای فعال اند. براساس نمودار های مختلف تکتونیکی، سنگ های آتشفشانی منطقه از نوع ولکانیک های قوس آتشفشانی(VAG) و همزمان با تصادم (Syn-COLG) می باشند. پس از انجام آزمایشات ژئوشیمیایی و تست های فیزیکی انبساط مشخص گردید که پرلیت های موجود از لحظ کیفیت نسبت به استاندارد جهانی آمریکا در سطح پایین تری قرار دارند.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2022.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir