فشارسنجي بر اساس ترکيب آمفيبول

تاكنون استفاده از آمفيبول‌ها به عنوان فشارسنج توسط افراد مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه اين بررسي‌ها ارائه فشارسنج «آلومينيم موجود در هورنبلند» مي‌باشد. همان‌گونه‌‌كه گفته شد، عوامل زيادي بر محتواي Al هورنبلند‌ها مؤثر مي‌باشند. مقدار Al آمفيبول‌ها علاوه بر فشار و دما، به فوگاسيته اكسيژن،‌ تركيب سنگ كل و فاز‌هاي همراه آمفيبول بستگي دارد. با توجه به مطالعات هاليستر  و همكاران (1987)، جانشيني چرماك  (Si+R2+=AlIV+AlVI) نسبت به فشار حساس مي‌باشد و با افزايش فشار مقدار آلومينيم موجود در شبكه هورنبلند افزايش مي‌يابد.

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2023.‎ All rights reserved.‎  Designed by www.sabasa.ir