اسپردشیت برای محاسبه فرمول کانی ها

Filename Details Download
ALKFELDCALC For alkali feldspars.‎ Includes BaO and calculates An-Ab-Or endmembers.‎.‎
PLAGCALC For plagioclase feldspars.‎ Includes SrO and calculates An-Ab-Or endmembers.‎
OLICALC For olivine.‎ Calculates Fo-Fa-Tp endmembers, along with the FeO/MgO ratio of the liquid in equilibrium with an olivine of that composition.‎
PYXCALC For pyroxenes.‎ Calculates Wo-En-Fs endmembers, and FeO and Fe2O3 from FeO*.‎
MICACALC For micas.‎ Includes Cl and F.‎
GNTCALC For garnets.‎ Calculates Py-Alm-Gro-Sp endmembers.‎
AMPH13 For amphibole assuming 13 cations excluding Ca,Na & K.‎ Suitable for many calcic amphiboles.‎
AMPH15 For amphibole assuming 15 cations excluding Na & K.‎ Suitable for Fe-Mg amphiboles & coexisting calcic amphiboles
AMPH16 For amphibole assuming 16 cations assuming no A - site vacancies.‎ Suitable only for amphiboles with full A - sites
APATCALC For apatite.‎ Includes Cl, F and LREE.‎
CORDCALC For cordierite.‎
SPINCALC For spinels.‎ Calculates FeO and Fe2O3 from FeO*.‎
RUTCALC For rutile.‎ Includes Nb2O5.‎
ILMNCALC For ilmenite.‎ Includes Nb2O5 and calculates FeO and Fe2O3 from FeO*.‎
EPIDOTECALC For epidote.‎
TOURMACALC For tourmaline.‎ Calculates B2O3.‎
VESUVIANITECALC For vesuvianite.‎
MELILITECALCS For melilite.‎
STAURCALCS For staurolite.‎
CARBONATECALC For carbonates.‎
AMPHNAMES For calculating the name of amphibole according to the classification of Leake et al.‎
BULK-KD-CALCULATOR For calculating trace element bulk KD values given the mineral make-up of a sample.‎
MAGMA-DENSITY For calculating the density of a magma from it's major element composition.‎
 

اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و همه حقوق مادی و معنوی آن برای پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران است. هرگونه استفاده و نشر مطالب اين پايگاه تنها باید با ذکر منبع باشد.    Copyright © 2008-2020.‎‎ All rights reserved.‎‎  Designed by www.sabasa.ir