دکتر رامین صمدی

پیغام خطا

 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۸۷ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۰ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۱ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۲ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۵ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize()‎ (line ۶۹۷ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in include_once()‎ (line ۳۰۰ of ‎/home/petrolog/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in include_once()‎ (line ۳۰۱ of ‎/home/petrolog/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in include_once()‎ (line ۳۰۹ of ‎/home/petrolog/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in include_once()‎ (line ۳۱۶ of ‎/home/petrolog/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set()‎ has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize()‎ (line ۸۰۱ of ‎/home/petrolog/public_html/includes/bootstrap.inc).
موضوعات مورد علاقه: 

گارنت - کانی شناسی - ژئوشیمی ایزوتوپی

دکتری پترولوژی

مدیر گروه مشاورین زمین آزمون

کسب افتخار دانشجوی نمونه علوم زمین ایران در سال ۱۳۹۳

Ramin Samadi

JOURNAL & CONFERENCE REFEREE

Mineralogy and Petrology

Journal of Geosciences

Journal of Economic Geology

Journal of Mineralogy and Geochemistry

National Conference on Geology

Iranian journal of crystallography and mineralogy

MEMBERSHIPS

Geological Society of Iran

Geological Association of Canada

The Geological Society of London

International Academy of Science

National Society of Professional Engineers ‪(NSPE)‬

Iranian society of crystallography and mineralogy

American Association for the Advancement of Science ‪(AAAS)‬

Member of the Scientific Committee of the Iranian National Conference on Geology and Exploration Resources

تالیفات: 

مقالات و کتاب ها: (رمز دانلود مقالات: دکتر رامین صمدی)

کتاب: گارنت (مفاهیم کانی‌شناسی، خاستگاه و دمافشارسنجی

کتاب: آشنایی با روش‌های زمین‌دماسنجی و زمین‌فشارسنجی

Geothermometry and Geobarometry of Metamorphic Rocks of Dehnow ,‪(Northwest of Mashhad)‬

Magmatic garnet in the Triassic (215 Ma) Dehnow pluton of NE Iran and its petrogenetic significance

Study of Fe, Mn, Mg and Ca Diffusion Effect on Garnet Growth (Dehnow area, NW Mashhad, Iran

Triassic Paleo-Tethys subduction in the center of the Alpine-Himalayan Orogen: Evidence from Dehnow I-type granitoids ‪(NE Iran)‬

Petrography and geothermobarometry of the mica schists from Khalaj ‪(Southern Mashhad)‬

Origin and evolution of metamorphosed mantle peridotites of Darreh Deh (Nain Ophiolite, Central Iran): Implications for the Eastern Neo-Tethys evolution

Origin of garnet in aplite and pegmatite from Khajeh Morad of NE Iran: a major, trace element, and oxygen isotope approach

Petrography and petrogenesis of aplite - pegmatite veins and granitoids of
Khajeh Morad ‪(SE Mashhad, Iran)‬

Petrography, thermobarometry and geochemistry of Darreh Deh picritic dikes ‪(East of Nain Ophiolitic mélange)‬

Chemistry and origin of garnet in the pegmatite dikes of northwest Khalaj ‪(Southern Mashhad)‬

Mid-Cretaceous radiolarian faunas from the Ashin Ophiolite ‪(western Central-East Iranian Microcontinent)‬

زمین‌شیمی گدازه‌های بالشی و کلینوپیروکسن موجود در آنها، افیولیت ملانژهای نایین و عشین (شمال شرقی استان اصفهان)
کاربرد ژئوشیمی گارنت در مطالعات دماپویای توده تونالیتی ده‌نو (شمال‌غرب مشهد

سنگ‌نگاری، دمافشارسنجی و ژئوشیمی دایک‌های پیکریتی دره‌ده (شرق افیولیت ملانژ نایین

Magmatic Epidote in Calcalkaline tonalite, Dehnow ‪(NW Mashhad, NE Iran)‬

Composition of serpentine after olivine and orthopyroxene: Serpentinized peridotites of Nain ophiolite ‪(Isfahan Province, Iran)‬

Occurrence of I-type granitoid in the Paleo-Tethys ophiolite and associated metaflysch ‪(Mashhad, NE Iran)‬

Spinel composition in pillow lavas from Mesozoic ophiolites of Nain and Ashin ‪(Central East Iranian microplate)‬

A new debate on the origin of granitoid rocks from Dehnow area (NE Iran), based on isotopic data

Introduction of three granitoid types with different origins from ophiolitic mélange of Nain

Petrology of tonalitic rocks of Dehnow (Northwest of Mashhad, Iran)

Metamorphic Rocks in Ophiolitic mélange of Nain ‪(Isfahan, Iran)‬

Investigation on effects of contamination in south Amlash mafic intrusions, Northern IRAN

Petrogenesis of Pseudo-colored mélange of middle Zefreh fault

مطالعه شیمی مگاکریست‌های گارنت در توده اسکارنی ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

ترموبارومتری گارنت- بیوتیت و آمفیبول توده تونالیتی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)

مینرال‌ شیمی و پتروگرافی مجموعه تونالیتی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)

بررسی پتانسیل کانه‌زایی در توده اسکارن ده‌نو بر اساس ترکیب گارنت‌ (شمال‌غرب مشهد)

دماسنجی گارنت- بیوتیت و گارنت- مسکوویت مجموعه دگرگونی ده‌‌نو (شمال‌غرب مشهد)

بررسی تأثیر آلودگی پوسته‌ای در گابروهای آلکالن جنوب املش، استان گیلان

بررسی عناصر ناسازگار REEs و HFSEs گابروهای ساب آلکالن جنوب املش، شمال ایران

منشأ گابروهای آلکالن جنوب املش، شمال ایران

کاربرد شیمی گارنت در بررسی منشأ و شرایط ترمودینامیکی گرانیت

کاربرد ژئوترمومتری گارنت - هورنبلند برای آمفیبولیت‌ها، افیولیت ملانژ نایین

زمین‌دماسنج تیتانیم موجود در بیوتیت: گارنت‌شیست‌های منطقه ده‌نو

مطالعه پتروژنز توده تونالیتی ده‌‌نو

بررسی شرایط دمایی حاکم بر تشکیل شیست‌های منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد): کاربرد روش زمین‌دماسنجی گارنت - مسکوویت

کاربرد ترکیب بیوتیت در مطالعه منشأ و شرایط ترمودینامیکی تونالیت‌های منطقه ده‌نو

پتروگرافی و مینرال‌شیمی شیست‌های منطقه ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

مطالعه خاک رس‌های استان همدان به منظور تولید آجر و سفال (مطالعه موردی)

شیمی و منشأ تورمالین موجود در هورنفلس‌ ده‌نو (شمال‌غرب مشهد)

زمین فشارسنجی گارنت شیست‌های منطقه ده‌نو با استفاده از روش  GBMAQ

کاربرد دماسنج گارنت- مسکوویت برای گرانیتوییدهای با پتاسیم بالا، افیولیت ملانژ نایین


اين پايگاه در ستاد ساماندهي پايگاه‌هاي اينترنتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت شده است و کلیه حقوق مادی و معنوی آن متعلق به پایگاه تخصصی سنگ‌شناسی ایران می‌باشد، لذا هرگونه استفاده و نشر مطالب مندرج در اين پايگاه تنها در صورت ذكر منبع بلامانع است.

 

  Copyright © 2008-2018.‎ All rights reserved.‎ Designed by www.IRANIANEXPERT.ir.